Nederlandse trots

Vorige week stond ik in Zeeland op de Pijlerdam, een trots onderdeel van de deltawerken die ons beschermen tegen het water. Het maakte me weer erg trots om Nederlander te zijn.

Nergens anders vertoond
Door heel de wereld worden problemen ervaren met water. America (katrina) is een redelijk recent voorbeeld hiervan. Het was misschien niet zo groot als in Nederland in Februari 1953 maar ook hier was er enorm veel (onnodig) leed. Maar nergens hebben ze weten neer te zetten wat wij als Nederland hebben gemaakt, een compleet plan aan dammen en dijkverhogingen die ons beschermen tegen elke vorm van waterproblemen. Het is zelfs zo ver dat landen in Nederland komen kijken hoe wij dit gedaan hebben. Dat is toch om trots op te zijn.

2015-07-15 13.36.13-3

Inrichting van ICT ondersteuning

Om tot een goed niveau van ondersteuning te komen moet er nagedacht worden over de structuur van de ondersteuning. Dit betekend niet alleen het telefonisch bereikbaar hebben van mensen maar ook het nadenken over de manier hoe gebruikers of klanten ondersteund gaan worden. Voor het oplossen van een melding (call) worden de volgende stappen genomen (zoals beschreven in ITIL: Incident management)

1. Registreren:
Vastleggen van openstaande calls. Hiermee wordt voorkomen dat calls vergeten worden of niet tijdig worden opgelost.

2. Classificeren:
Hierin wordt bepaald welke prioriteit een vraag heeft. Daarnaast wordt vastgelegd of het gaat om een reparatie (fix) of een wijziging (change).

3. Diagnose:
Is er een snelle oplossing beschikbaar. Hierbij wordt gekeken naar eerder toegepaste oplossingen en documentatie van eerdere problemen.

4. Probleemdiagnose:
In deze stap wordt gekeken of een probleem vaker binnenkomt en of deze problemen met elkaar te maken hebben. Er wordt gekeken of het oplossen van dit probleem meerdere calls kan oplossen

5. Sluiten:
Wanneer mogelijk worden calls gesloten. Hierbij wordt gewerkt in de volgorde van prioriteit en leeftijd van de call

6. Rapportage:
Rapportage van het aantal geopende en gesloten calls wordt naar het management gestuurd volgens de geldende afspraken.

Welkom!

Welkom op mijn website. Hier zal ik artikelen plaatsen over nieuws, technologie en media. Er zal de komende tijd steeds meer content verschijnen hier. Veel kijk en leesplezier.